setoo בניית אתריםבניית אתרים
     
 

מערכת ניהול תוכן

מערכת ניהול תוכן (Back Office) קיימת בכל אתר אינרנט. המערכת מאפשרת למנהל האתר ומורשים מטעמו, עצמאות ונגישות
לנהל את תוכן האתר, להוסיף או לשנות תמונות, להגדיר כותרות וקטגוריות בעמודים ועוד.

מערכת הניהול המתקדמת של Setoo היא מערכת ניהול תוכן פשוטה ונוחה למשתמש, אליה ניתן לגשת מכל מחשב, ובכל זמן.
מערכת ניהול תוכן של Setoo מותאמת לסריקות מנועי החיפוש השונים בניהם ל- Google, ומאפשרת קידום אתרים אפקטיבי יותר.

עם סיום תהליך בניית אתרים והעלאת האתר לאוויר, יקבל הלקוח תדרוך על מערכת ניהול תוכן האתר של Setoo. כמו כן, נציגי
השירות והתמיכה ישמחו לתת מענה ולעזור בכל תקלה או קושי שיתעורר.